Oferta edukacyjna

Aby upowszechnić w społeczeństwie wiedzę o środowisku leśnym oraz podnieść świadomość w zakresie odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu, Nadleśnictwo Olsztyn od lat prowadzi edukację przyrodniczo-leśną.