Web Content Display

MONITORING WYBRANYCH GATUNKÓW I LASÓW HCVF

Nadleśnictwo Olsztyn prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

MONITORING FORM OCHRONY PRZYRODY (HCVF 1.1a)

Formy ochrony przyrody 2010 r.

Formy ochrony przyrody 2011 r.

Formy ochrony przyrody 2012 r.

Formy ochrony przyrody 2013 r.

Formy ochrony przyrody 2014 r.

Formy ochrony przyrody 2015 r.

Formy ochrony przyrody 2016 r

 

MONITORING STANOWISK RZADKICH I CHRONIONYCH GATUNKÓW (HCVF 1.2)

Wykaz gatunków 2010 r.

Wykaz gatunków 2011 r.

Wykaz gatunków 2012 r.

Wykaz gatunków 2013 r.

Wykaz gatunków 2014 r.

Wykaz gatunków 2015 r.

Wykaz gatunków 2016 r.

 

MONITORING LICZEBNOŚCI I ZMIAN W ŚRODOWISKU POWODOWANYCH PRZEZ BOBRY W LATACH 2001, 2005, 2009, 2011, 2013

Bobry