Asset Publisher

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl

Wielkość pozyskania drewna w Nadleśnictwie Olsztyn wyznaczona jest etatem cięć zawartym w Planie Urządzenia Lasu. Jego wielkość określona jest na podstawie potrzeb hodowlanych lasu. Średnioroczny etat dla Nadleśnictwa wynosi 60,34 tys. m3 grubizny.

Udział sortymentowy pozyskania zbliżony jest do udziału gatunkowego.

Drewno wielkowymiarowe stanowi 46% pozyskania w tym:

Ø iglaste 40%

Ø liściaste 6%

Drewno średniowymiarowe stanowi 54 % pozyskania w tym:

Ø iglaste 45 %

Ø liściaste 9 %

Duży udział w ogólnym pozyskaniu drewna wielkowymiarowego iglastego stanowi drewno bardzo dobrej jakości, szczególnie sosna pochodzi z drzewostanów 120-200 letnich drobnosłoista o grubości sięgającej często 60 cm. Z drewna pochodzącego z naszych drzewostanów często powstaje okleina meblowa i sklejka.

Nabywcy poszukujący świerka dużych gabarytów znajdą u nas sztuki około 5 m3 masy.

Pozyskanie drewna odbywa się metodą zrębową i przerębowo-zrębową .

Metodą zrębową pozyskuje się 42 % masy, a przerębowo-zrębową 58% masy.

Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi zarządzeniami Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w których podstawową formą są przetarg i negocjacje prowadzące do zawierania umów rocznych lub półrocznych i sprzedaż detaliczna.

Sprzedaż detaliczna drewna wielkowymiarowego odbywa się w siedzibie nadleśnictwa, zaś sprzedaż drewna średniowymiarowego i małowymiarowego bezpośrednio w leśnictwach nadleśnictwa w określonych godzinach i dniach miesiąca.

Zapoznaj się z ofertą sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Olsztyn